Herroepingsrecht

Afzien van aankoop 

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst »

Volgens wettelijke bepalingen i.v.m. verkoop of afstand heeft de koper het recht om binnen de 14 dagen na het plaatsen van de bestelling, deze te annuleren zonder extra kosten.

U dient Spookies hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via info@spookies.be.

Indien u de bestelling al heeft ontvangen, dient u deze op eigen risico en kosten terug te sturen naar het adres vermeld in uw annulatiebevestiging. Als u de geannuleerde bestelling betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug.

Indien u de bestelling niet binnen 14 dagen heeft geannuleerd of geen bevestiging van de annulering kunt voorleggen, dan bent u betalingsplichtig.